DM Nat i Jægerspris Skov - 29. marts 2014

DM Nat - Indbydelse
Instruktion - og Tracking
Startliste
Klubstartliste
Resultatliste nyt
Klubresultatliste nyt
Stræktider nyt
kongeegen

Farum OK indbyder til årets DM Nat i Jægerspris Nordskov!

 

Klassifikation: Stævnet er et firestjernet A-stævne ****
Dato: Lørdag d. 29. marts 2014
Løbsområde: Jægerspris Nordskov
Mødested - Stævneplads:

Afmærkning ved indkørsel til det gamle savværk - vej 207 mod Kulhuse - 7 km nord for Jægerspris by. GPS 55.90426, 11.94143 .

Se Google kort her. Afstand fra Stævneplads til Stævnecenter er 7 km.

Parkering: På Stævnepladsen
Stævnecenter: Sogneskolen - en del af Jægerspris Skole - Møllevej 90 3630 Jægerspris. GPS 55.845494, 11.9877985 .
Se Google kort her
Resultater: Aflæsning af SI-brik og udlevering af stræktider og resultatformidling sker på Stævnepladsen - i hallen ved mål.
Resultaterne vil også blive slået op i Stævnecenteret, hvor der er kiosk, badefaciliteter og præmieoverrækkelse.
Kort: Nyrevideret februar 2014 efter kortet fra DM-Ultralang i 2012.
Målestok 1:10.000 Ækvidistance 2,5 m.
Terræn: Blandingsskov med bøgetræer og nåletræer med et udbygget vej - og stinet.
Mindre åbne områder.
Svagt kuperet med et varierende kurvebillede.
Overvejende god gennemløbelighed.
Klasser/Sværhedsgrader og længder iflg. DOFs reglement:
Klasse Sværhedsgrad Vindertid   Klasse Sværhedsgrad Vindertid
D-12 let 20   H-12 let 20
D-14 mellemsvær 25   H-14 mellemsvær 25
D-16 svær 35   H-16 svær 40
D-20 svær 50   H-18 svær 55
D21- svær 55   H-20 svær 55
D35- svær 50   H21- svær 75
D40- svær 45   H35- svær 60
D45- svær 45   H40- svær 55
D50- svær 40   H45- svær 55
D55- svær 40   H50- svær 50
D60- svær 40   H55- svær 50
D65- svær 40   H60- svær 50
D70-* svær 40   H65- svær 50
        H70- Svær 45
        H75- Svær 45
        H80-* Svær 45


Der foretages seedning i klasserne D-20, H-20, D21- og H21-. Seedningen foretages af forbundet.

*) OBS:
    Klasserne D70 og H80:
Klasserne D70 og H80 er indsat efter åbning af tilmeldingen og mangler derfor desværre i O-service.
Tilmelding til D70 foregår derfor ved at du tilmelder dig i D65 og skriver D70 i feltet "Bemærkning til arrangør".
Tilsvarende tilmelder man sig H80 ved at tilmelde sig i H75 og skrive H80 i feltet "Bemærkning til arrangør". Vi beklager, og håber at vi her har fundet en tilgængelig løsning for deltagerne.
Åbne baner: Der tilbydes flg. åbne baner:
3,5 km mellemsvær, 4 km svær, 5 km svær og 6 km svær.
Præmier: Der er DIF-medaljer i klasserne D21- og H21- og DOF medaljer: guld, sølv og bronze til nr. 1, 2, og 3 i de øvrige klasser.
Kontrolsystem: SportIdent. Anvendes egen brik skal briknummer oplyses i forbindelse med tilmeldingen. Leje af brik koster kr. 15. Mistet lejebrik skal erstattes med kr. 400.
Start: Solen går ned den dag kl. 18.42 og første start er derfor kl. 20.00. I klaserne D-20, H-20, D21- og H21 er startintervallet 3 minutter. I alle andre klasser er startintervallet 2 minutter.
Afstande: Parkering, stævneplads mål og ophold i lagerhal er samlet. Afstand til start er 700 m.
Stævneplads: Stævnekontoret åbner kl. 18.00. Der tilbydes ingen børneparkering.
Præmieoverrækkelse: Finder sted i Stævnecenteret kl. ca. 23.00.
Toiletter: Der er 4 toiletkabiner ved stævnepladsen.
Kiosk: Kiosken er på stævnecenter med et velassorteret udvalg
Tilmelding: Klubvis tilmelding senest fredag den 14. marts 2014.via O-Service. Tilmeldingsmodtager: Ole Christiansen, Hvilebækvænge 92, 3520 Farum, mail ovc@danwaste.dk.
  Hvis intet briknummer er anført, opfattes det som ønske om at leje en brik.
Eftertilmelding: Ifølge DOFs reglement er eftertilmelding mulig indtil 96 timer før stævnets start mod en ekstrabetaling på kr. 50 ud over den almindelige startafgift. Ved eftertilmelding indgår løberen i lodtrækningen på samme måde som øvrige løbere.
Startafgift: D/H -20 kr 150. D/H 21- kr 180. Åbne baner: kr. 90.
  DOF har med virkning fra 2014 yderligere reduceret tilskuddet til løb i private skove, hvilket har gjort, at udgiften til skovejeren i Jægerspris Nordskov pr. løber nu bliver ca. kr. 36,00 med det forventede deltagerantal. Vi har derfor hævet startafgiften med kr. 10 i forhold til 2013.
  Startafgift og eventuel brikleje indbetales klubvis til Farum OK samtidig med tilmeldingen på reg.: 2413 - konto: 5030 007 997.
Stævneorganisation: Stævneledere: Søren Færch og
  Banelægger: Ole Husen
  Banekontrollant: Gunnar Grue-Sørensen
  Stævnekontrollant:
  Juryformand: Finn Blom Christensen
Overnatning: Der henvises til vandrerhjem, feriehuse og hoteller i området, se f.eks. guiden Visit Nordsjælland.

 


Instruktion og startlister kan ses via menuen øverst til venstre i ugen op til løbet.

 

Umiddelbart efter løbet vil du også kunne finde resultater og stræktider via links i menuen til venstre.

 

Ændringslog:

 
06/02/2014: Klasserne D70 og H80 indsat. Sværhedsgrad for D65 ændret fra blå til sort. Instruktion til D70 og H80 vedr. tilmelding indsat
Google kort der viser afmærkning til stævneplads samt stævnecenter indsat.