Løbsindbydelse
Instruktion
Startliste
Live-resultater under løbet
Resultatliste efter løbet
O-result
Stræktider
 
Lystrup

 

Printvenlig


Instruktion


Kredsløb i Lystrup Skov - 12. september 2021

Klassifikation: B stævne. Stævnets faciliteter og service berettiger til **
Tidspunkt Løbet afholdes d. 12. september. Første start kl. 9.30.
Løbsområde Løbet afholdes i Lystrup Skov
Mødested

Der er stævneplads på skovvejen Kratvej, lige indenfor i  skoven, 150 meter fra den sydlige ende af skoven. GPS 55.854586, 12.198391

Parkering

Der er parkering hos DDS spejdergruppe Erik Ejegod. Adressen er Lystrupvej 20, 3550 Slangerup. Der er begrænset parkeringskapacitet, så samkørsel anbefales.

Stævneplads

Der vil være en mindre stævneplads med mulighed for opsætning af klubtelte mellem træerne. Der vil være:

  • salg af åbne baner fra stævnekontoret
  • børnebaner
  • kiosk med begrænset sortiment
  • toilet
  • Der vil ikke være mulighed for bad
Afstande
  • 300 meter fra parkering til stævneplads, markeret med rød/gul snitzling
  • 600 meter fra stævneplads til startområdet, markeret med blå snitzling
Kortet

Kortet er tegnet i 2017 af Poul Hansen, og rettet i 2021 af Jens Korsholm.
Målestok 1:10.000 og 1:7.500
Intet kvalitetsmærke
Ækvidistance 2,5 meter.

Printet kort i plastlomme.
Terrænbeskrivelse

Lystrup Skov er delt op i to områder af et engområde med græssende køer, ca. 15 stk. Gallowaykvæg. Løb uden om køerne, og undlad at løbe ind imellem dem. Passage af engen sker ved tvungen overgang.
Den vestlige del er moderat kuperet, mens den østlige er meget kuperet efter nordsjællandske forhold. 
Godt halvdelen af skoven er bøg med en del selvsået opvækst mellem de store træer.

Der er nogle større områder med ask. De lukker mere lys ned i skovbunden, som derfor er dækket af ret langhåret græs og diverse urter, som ikke alle er venligtsindede. Resten er lidt blandet skov, kun relativt lidt nåleskov.
Kortet

Kortet er tegnet i 2017 af Poul Hansen, og rettet i 2021 af Jens Korsholm.
Målestok 1:10.000 og 1:7.500
Intet kvalitetsmærke
Ækvidistance 2,5 meter.

Printet kort i plastlomme.
Baner Der er følgende baner:

Damer
Klasse Sværheds
-grad
Længde Poster Væske
-poster
Kort
D10 Begynder 2,9 km 14 0 1:7.500
D12B Begynder 2,9 km 14 0 1:7.500
D12 Let 3,3 km 16 0 1:7.500
D14B Let 3,3 km 16 0 1:7.500
D14 Mellemsvær 3,9 km 15 0 1:10.000
D16 Svær 5,7 km 18 1 1:10.000
D18B Mellemsvær 4,3 km 16 1 1:10.000
D18 Svær 6,5 km 21 1 1:10.000
D20 Svær 8,0 km 26 1 1:10.000
D21 Svær 9,9 km 25 2 1:10.000
D21B Mellemsvær 5,3 km 20 1 1:10.000
D35 Svær 7,4 km 22 1 1:10.000
D40 Svær 6,5 km 21 1 1:10.000
D45 Svær 6,5 km 21 1 1:10.000
D45B Mellemsvær 4,3 km 16 1 1:10.000
D50 Svær 5,0 km 20 1 1:10.000
D55 Svær 5,0 km 20 1 1:10.000
D60 Svær 4,3 km 17 0 1:7.500
D65 Svær 4.0 km 16 0 1:7.500
D70 Svær 3,4 km 14 0 1:7.500
D75 Svær 3,4 km 14 0 1:7.500
D80 Svær 3,0 km 12 0 1:7.500
D85 Svær 3,0 km 12 0 1:7.500
D90 Svær 3,0 km 12 0 1:7.500
Herrer
H10 Begynder 2,9 km 14 0 1:7.500
H12B Begynder 2,9 km 14 0 1:7.500
H12 Let 3,3 km 16 0 1:7.500
H14B Let 3,3 km 16 0 1:7.500
H14 Mellemsvær 5,0 km 19 1 1:10.000
H16 Svær 7,4 km 22 1 1:10.000
H18B Mellemsvær 5,3 km 20 1 1:10.000
H18 Svær 9,7 km 24 2 1:10.000
H20 Svær 11,2 km 28 2 1:10.000
H21 Svær 13,1 km 33 2 1:10.000
H21B Mellemsvær 6,1 km 24 1 1:10.000
H35 Svær 11,2 km 28 2 1:10.000
H40 Svær 9,9 km 25 2 1:10.000
H45 Svær 9,7 km 24 2 1:10.000
H45B Mellemsvær 5,3 km 20 1 1:10.000
H50 Svær 8,0 km 26 1 1:10.000
H55 Svær 7,4 km 22 1 1:10.000
H60 Svær 6,5 km 21 1 1:7.500
H65 Svær 5,7 km 18 1 1:7.500
H70 Svær 5.0 km 20 1 1:7.500
H75 Svær 4,0 km 16 0 1:7.500
H80 Svær 3,4 km 14 0 1:7.500
H85 Svær 3,4 km 14 0 1:7.500
H90 Svær 3,0 km 12 0 1:7.500
Åbne baner

Der er salg af åbne baner frem til kl. 10.30. Banerne købes i stævnekontoret på stævnepladsen.
Der er følgende åbne baner:

Åbne baner
Klasse Sværheds
-grad
Længde Poster Væske
-poster
Kort
Åben 1 Svær 9,9 km 25 2 1:10.000
Åben 2 Svær 7,4 km 22 1 1:10.000
Åben 3 Svær 5,7 km 18 1 1:10.000
Åben 4 Svær 3,4 km 14 0 1:7.500
Åben 5 Mellemsvær 3,9 km 15 0 1:7.500
Åben 6 Let 3,3 km 16 0 1:7.500
Væskeposter

Af klasseoversigten fremgår hvilke baner, som har væskekontroller og hvor mange. Væskekontrollen er ved en tvungen overgang midt i skoven, og passeres 2 gange af de længste baner. Væsken vil være vand i krus.

Kontrol Der anvendes SportIdent til elektronisk kontrol og tidtagning.
Bemærk, at for H21 vil der være 33 poster. Ældre SI brikker, type 5 og type 8, har kun kapacitet til 30 stemplinger. For H21 løbere med en sådan brik vil der være mulighed for at låne en SI brik. Lånebrikker der er tildelt på startlisten udleveres ved Start. Løbere der er i tvivl skal henvende sig i Stævnekontoret.
Start:

Første start kl. 9.30.

Deltagerne fremkaldes 4 minutter før det fastsatte starttidspunkt.
I Box 1 er der clear og tjek enheder. Her registreres deltagerne og der udleveres lejebrikker.
I Box 2 udleveres løse postdefinitioner, såfremt deltageren har en egnet holder hertil. Postdefinitionerne er også trykt på kortet.
I Box 3 er ophængt en kopi af den nyeste version af kortet.
Deltagere på baner med sværhedsgraderne grøn/ begynder og hvid/let får kortet udleveret i Box 3, 2 minutter før starttidspunktet, og må modtage hjælp fra startpersonalet.
I Box 4 findes kortkasserne. Deltagere på mellemsvære og svære baner stiller sig ved kassen og må tage kortet og tjekke, at det svarer til den rigtige klasse. Derefter må kortet ikke ses førend i startøjeblikket.
For sent startende løbere skal henvende sig til startpersonalet, som vil være behjælpelig med startforløbet.
Deltagere på åbne baner skal følge startpersonalets anvisninger for at sikre god afstand mellem startende på samme baner. Åbne baner har put-n-run* og kan starte mellem 9.30 og 11.00.

*) Put-n-run: Løbere på åbne baner skal stemple startenheden ved start. Derved startes løbstiden.
Mål:

Målet findes i forbindelse med stævneplads.
Der er væskepost med vand i krus ved målet.
Udgåede løbere skal melde sig ved tidtagningsvognen.

Kortet beholdes, idet der henstilles til fair konkurrence, således at kortet ikke vises til løbere der endnu ikke er startet.
Max-tid: Max tid er 2½ time.
Børnebaner: Der vil være en børnebane.
Service:

Der er resultatformidling ved LiveResult. Link: https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=20167&lang=sv
Det tilstræbes at opsætte TV-skærm på stævnepladsen med løbende resultatformidling.
Efter løbet kommer resultaterne også på  https://www.o-result.dk/ 

og stræktider på  http://obasen.orientering.se/winsplits/online/dk/default.asp.
Stævneorganisation: Stævneleder: Ove Jakobsen, Farum OK, +45 31384758
  Banelægger: Jens Korsholm, Farum OK
  Banekontrollant: Gregers Jørgensen, Ballerup OK
  Stævnekontrollant: Betty Folino, FIF Hillerød Orientering
  Dommer: Finn Blom, Lyngby OK

 

Startlister kan ses via menuen øverst til venstre i ugen op til løbet.

 

Umiddelbart efter løbet vil du også kunne finde resultater og stræktider via links i menuen til venstre.

Gå til toppen!


Ændringslog:


Offentliggjort 05-09-2021