Løbsindbydelse
Instruktion
Startliste
Resultatliste
Stræktider
eg

Jægerspris Nordskov


Instruktion

Sidste nyt: DMI lover solskin!
godt vejr

OBS:
NY STARTLISTE pr. 9/3-2019 kl. 20:30.

Startlisten, der først blev offentliggjort, overholdt desværre ikke DOF’s reglement, og Farum OK har på den baggrund modtaget en protest. I samråd med overdommeren er det derfor besluttet at udgive en ny startliste 9/3 - offentliggjort kl. 20:15.


Kredsløb i Jægerspris Nordskov - 10. marts 2019

Klassifikation: Åbent stævne. ****
Arrangør: Farum OK
Løbsområde: Jægerspris Nordskov, Jægerspris Nordskov, samme område som blev brugt til DM-ultralang i april 2018.
Mødested: Skovkirkevej 11, 3630 Jægerspris.
Kørevejledning:   GPS koordinater: 55.90522739999999, 11.941277600000035
Indkørsel til stævneplads fra Skovkirkevej 11 ad Skovfogedvej.
Der er parkering ved det gamle savværk bag Skoven kirke. Stævnepladsen ligger umiddelbart bag savværket.
Kort:

Jægerspris Nordskov, 1:10.000 og 1:7.500, ækvidistance 2,5 meter.
Med udgangspunkt i Farum OK’s kort fra DM Nat 2014 er kortet ny-rekognosceret i 2017-18 af Flemming Bruun og Kristian Keller, Allerød OK på grundlag af kortmateriale fra COWI. Tildelt DOF kvalitetsmærke. Der er enkelte rettelser i 2019 ved Jens Korsholm, Farum OK.

Kortets målestok er 1:7.500 for klasserne D 60- og H 60-.

Kortets målestok er 1:10.000 for øvrige klasser.

Kortene er printede.

specialsignaturer
Benyttede specialsignaturer ses t.h.:

 

Der er ophængt eksemplarer af løbskortet på stævnepladsen.
Der er markeret forbudte områder på kortet, som ikke er markeret i naturen.

Terrænbeskrivelse:  Typisk nordsjællandsk blandingsskov, let kuperet og med mange stier.
Afstande: Ca 100 meter fra parkeringen til stævnepladsen.
Ca 100 meter fra stævneplads til start. Der er skiltet fra stævneplads til start.
Klasser:
Herrer Damer
KlasseSværhedsgrad Længde
Poster
Klasse Sværhedsgrad Længde
Poster
H -10Begynder 2,5 km
12
D -10 Begynder 2,5 km
12
H -12Let 3,6 km
17
D -12 Let 3,6
17
H -14 Mellemsvær 5,6 km
13
D -14 Mellemvær 4,3 km
8
H -14B Let 3,6 km
17
D -14B Let 3,6 km
17
H -16 Svær 7,0 km
13
D -16 Svær 5,6 km
13
H -16B Mellemvær 5,6 km
13
D -16B Mellemvær 4,3 km
8
H -20 Svær 9,9 km
14
D -20 Svær 8,1 km
14
H -20B Mellemvær 5,6 km
13
D -20B Mellemvær 4,3 km
8
H 21- Svær 14 km
26
D 21- Svær 8,1 km
14
H 21-B Mellemvær 5,6 km
13
D 21-B Mellemvær 4,3 km
8
H 35- Svær 9,9 km
14
D 35- Svær 8,1 km
14
H 40- Svær 8,1 km
14
D 40- Svær 7,0 km
13
H 45- Svær 8,1 km
14
D 45- Svær 7,0 km
13
H 50- Svær 7,0 km
13
D 50- Svær 5,6 km
13
H 55- Svær 7,0 km
13
D 55- Svær 5,6 km
13
H 60- Svær,
kort 1:7.500
5,6 km
13
D 60- Svær, blå
kort 1:7.500
4,2 km
9
H 65- Svær,
kort 1:7.500
5,6 km
13
D 65- Svær, blå
kort 1:7.500
4,2 km
9
H 70- Svær, blå,
kort 1:7.500
4,2 km
9
D 70- Svær, blå,
kort 1:7.500
4,2 km
9
H 75- Svær, blå,
kort 1:7.500
4,2 km
9
     
H 80- Svær, blå,
kort 1:7.500
4,2 km
9
     
Begynder Begynder 2,5 km
12
Begynder Begynder 2,5 km
12

Gå til toppen!

Præmier:Der er præmie til nummer 1 i hver af klasserne op til og med D/H -16.
Præmieuddeling foregår når de enkelte klasser er afgjort.
Kontrol:Der anvendes SportIdent til elektronisk kontrol og tidtagning.
Kontrolnumre på poststativer er vandrette.
Lejebrikker:

Leje af brik: 15 kr.
Forsvundne lejebrikker erstattes med 400 kr.

Lejebrikker til forhåndstilmeldte løbere udleveres ved start.

Start:

Første start kl. 10.00.
Følg skiltning fra stævneplads til Start. Der vil være markeret med rød/gul snitzling.

 

HUSK inden start at tømme din SI brik i Clear enheden og kontrollere den i Check enheden. Begge er opstillet ved Start.

Startprocedure for forhåndstilmeldte løbere er individuel start med fremkald 4 minutter før start, jf. DOF's reglement.
Startprocedure for åbne baner er Put & Run* i tidsrummet 10.00-11.30.

Løse postbeskrivelser forefindes ved Start. Postbeskrivelserne er også trykt på kortet.
OBS: Løbere på Åbne baner får deres løse postdefinitioner udleveret i stævnekontoret. Denne fungerer som kvittering for betalt bane ved Start.
Løse postbeskrivelser må kun benyttes, hvis de monteres i en egnet holder.

For sent startende henvender sig til personalet i Start.

Overtrækstøj:Overtrækstøj transporteres ikke.
Børnebane: Der vil være gratis børnebaner med start fra stævnepladsen mellem klokken 10.00 og 12.00. Banerne vil være markerede med rød/hvid snitzling.
Åbne baner:Der tilbydes følgende åbne individuelle baner:
 
Klasse     Sværhedsgrad          Længde
Åben 1Svær 9,0 km
Åben 2 Svær 6,2 km
Åben 3 Svær 4,5 km
Åben 4Mellemvær 4,4 km
Åben 5Let 3,6 km
Åben 6Begynder 2,5 km


Åbne baner sælges fra kl. 9:30-11 fra stævnekontoret.
Der kan startes på Åbne baner mellem 10 og 11:30.

 

Pris åbne baner:
D/H-20: 50 kroner
D/H21-: 100 kroner

 

Leje af brik: 15 kr.

Væskeposter: Der er væskeposter i henhold til reglementet. Der er 2 væskeposter på baner over 8 km og 1 væskepost på baner over 6 km.
Mål:

Opløb og mål er på stævnepladsen.
Husk at stemple målposten. Kortet kan beholdes. Der henstilles dog til, at løbere, der kommer i mål før sidste start, ikke viser kortet til ikke-startede løbere.

 

Makstid er 2½ time.

 

Brikaflæsning foretages i den hvide "Bivogn" på stævnepladsen. Husk at få aflæst din brik, med det samme på stævnepladsen!

Resultater:

Resultater vil løbende blive ophængt på stævnepladsen.

Umiddelbart efter løbet vil du også kunne finde resultater og stræktider på nettet.
Kiosk:Der vil være kiosk på stævnepladsen.
Toiletter:Der vil være toiletter på stævnepladsen.
Omklædning/bad:Der er ikke mulighed for omklædning og bad.
Stævneorganisation:

Stævneleder: Ove Jakobsen, Farum OK. Mobil 3138 4758, mail ove.jakobsen@fasttvnet.dk
Banelægger: Mikkel Lyskjær, Farum OK

Korttegner: Se under Kort ovenfor
Banekontrollant: Kai Beck-Andersen, Farum OK
Stævnekontrollant: Betty Folino, FIF Hillerød Orientering

Overdommer: Birgitte Birch, Allerød OK. Dommeren kan træffes via stævnekontoret.

  
  *) ”Put and Run” betyder at du selv kan vælge din starttid
     indenfor det angivne tidsrum: 10-11.30.

 

Kort tid efter løbet vil du kunne finde resultater og stræktider via links i menuen til venstre.

Gå til toppen!

Ændringslog:

Offentliggjort 6-03-2019